Cumartesi, Ocak 3

Çaycuma

Filyos Vadisi'nin doğu ve batısında yer alan ilçe, Zonguldak ilinin doğusunda bulunmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Bartın ili, güneyinde Devrek ilçesi ile çevrilidir. İlçemizin genel yüzölçümü 490 Km2 olup, merkez yüzölçümü 9.1 Km2 ‘dir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 18.756 kişi olup, köylerle birlikte 115.320 kişidir.Çaycuma ilçesi oldukça düz bir alanda yer alır. İlçenin batı bölümü Batı Karadeniz kıyı dağlarının fazla yüksek olmayan tepeleriyle engebelenmiştir. Zonguldak ilinin en önemli akarsularından Filyos Çayı ilçeyi güneyden kuzeye geçer ve Filyos bucak merkezinden Karadeniz'e dökülür. Çayın oluşturduğu Filyos Vadisi Çaycuma kentinde genişleyerek Çaycuma Düzü'nü, Karadeniz'e döküldüğü kesimde de Filyos Düzü'nü oluşturur. Her iki ovanın verimli alüvyon toprakları, Zonguldak ilinin en önemli tarım alanlarındandır.

ULAŞIM72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanan Çaycuma’nın, Zonguldak-Ankara demiryolu üzerinde 3 istasyon ve 6 durağı bulunmaktadır. Zonguldak-Ankara karşılıklı seferleri dışında, günün diğer saatlerinde Zonguldak-Çaycuma-Karabük hattında yolcu ve yük nakli yapılmaktadır. İlçede 1942 yılında yapılan Kokaksu (Saltukova) Hava Alanı uzun yıllardan beri kaderine terkedilmişliğinden; sivil havacılık ihtiyaçları çerçevesinde ulaşıma açılması yönündeki çalışmaların başlaması ile kurtulmuştur. 1800 metre uzunluğundaki pist ve terminal binası inşaatı tamamlanmış, açılma çalışmaları devam etmektedir.

TARİHİ


M.Ö. 2000 yılından itibaren sırasıyla Pers, Makedonya, Pontus ve Roma Krallıklarının egemenliğinde olan Çaycuma’nın, M.S. dönemleri Bizans ve Türk Beyliklerinin egemenliğinde geçmiştir. Osmanlı döneminde, 1869 tarihli Kastamonu Vilayeti , 1916 tarihli Bolu Mutasarrıflığı Salnameleriyle ve 1869 yılında Çarşamba adıyla Devrek kazasına, 1883 yılında ise Bartın’a , Osmanlı Devletinin 1902 tarihli Salnameleriyle ise Çarşamba Nahiyesi olarak Zonguldak’a bağlandığı yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.


YEREL YÖNETİM
İlçemizde Belediye Teşkilatı 1944 yılında kurulmuş olup, ilk yıllarda Çay Mahallesi, Yeni Mahalle ve Pehlivanlar Mahallesi olmak üzere 3 (üç) muhtarlık bulunmaktaydı. 2000 yıllarında bu rakam 7 (yedi) ‘ye ulaşmıştır. İlçemizde ilk Belediye Başkanlığını Mustafa ZEREN yapmış olup 1999 yılı itibarıyla seçimle gelen Belediye Başkanı sayısı 12’dir. Halen Belediye Başkanlığı görevini AK PARTİ'den Mithat GÜLŞEN yürütmektedir.


Çaycuma İlçesi ve ilçeye bağlı belediyeler

Çaycuma Belediyesi

Hisarönü Belediyesi

Karapınar Belediyesi

Nebioğlu Belediyesi

Pertembe Belediyesi

Saltukova Belediyesi
İLÇENİN MERKEZ NÜFUSU 18734

ÇAYCUMA İLÇESİ GENEL NÜFUS TOPLAMI 100 685

kaynak:http://www.caycuma.org/

0 Yorum var:

Yorum Gönder