Pazar, Aralık 11

Özgeçmiş Nasıl Yazılır Ve Örnekleri

Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, düzenli bir şekilde işverene sunmaya yarayan bir araçtır. Diğer bir tanıma göre özgeçmiş, “bireye özgü belirli değerlerin bir araya getirildiği ve sergilendiği bir reklamdır

Özgeçmişinizi bilgisayar ortamında yazmanız önerilir. Daktilo ile yazmak son çare olarak algılanmalı, el yazısından ise kaçınılmalıdır. Özgeçmişinizi hazırlarken, okunaklı bir yazı karakteri ve punto seçmelisiniz. Çok büyük puntolar yerinizi daraltacak, çok küçük olanlar ise okumayı güçleştirecektir. Özgeçmişlerde genellikle 11-12 punto kullanılmaktadır. 

 ÖZGEÇMİŞİN BÖLÜMLERİ

 İletişim Bilgileri 

 Bir özgeçmişte olmazsa olmaz bir bölümdür. Çünkü isim ile adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgilerini kapsar.

 Eğitim 

 İş deneyiminiz hiç yoksa veya çok az ise özgeçmişinize eğitiminizle devam etmeniz uygun olur. İş deneyimi uzun olanların, önce iş deneyimlerini belirtmelerinde yarar vardır. Çünkü belirli bir süre sonra deneyim, eğitimin önüne geçmektedir. Eğitim bölümüne; okul eğitimleri, kurslar, seminerler, tez ve proje çalışmaları, burs ya da ödüller yazılabilir.

 İş Deneyimi 

Özgeçmişinizin en can alıcı bölümüdür. Çünkü işverenler geçmişte gösterilen performansın gelecekte de gösterileceğine inanırlar. Özellikle benzer pozisyonlarda (daha üst pozisyonlarda değil!…) doğru bir yaklaşımdır.
 Bilgisayar 

 Bildiğiniz bilgisayar programlarını ve işletim sistemlerini, kullandığınız ofis araçları

 Diğer Yetkinlikler 

 Bu bölüme, o pozisyon ile ilgili önceki bölümlerde belirtilmeyen her türlü bilgi, beceri, deneyim ile bunları destekleyen verileri yazabilirsiniz. Bu bölümde belirtilebilecek bilgilere örnek olarak; • Kullanılan ofis araçları, • Kullanılan özel nitelikli cihazlar ve araçlar, • Özel nitelikli bir üretim, yapım veya hizmet tekniği, • Kullanılan araç veya iş makinaları (sürücü belgesi vb.), • Her türlü mesleki yeterlik belgesi (diploma, sertifika, ruhsat, vb.), • Çok özel bir alanda uzmanlık derecesinde bilgi, • Fiziksel üstünlükler ve beceriler 

Hobiler/Aktiviteler

 Kişisel Bilgiler 

 Bu bölüme işveren açısından önem taşıyabilecek kişisel bilgileriniz yazılır. Örneğin; doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, askerlik durumu, fiziksel özellikler, sağlık durumu vb.
 Kariyer Hedefi 

 Eğer kariyer hedefinizi çok net olarak tanımlamış ve başvurduğunuz pozisyon da bu hedefe uygun ise bunu özgeçmişte belirtmeniz yarar sağlayabilir

 Referanslar 

 Özgeçmişinize yazacağınız referansların sizin hakkınızda olumlu görüş verecek kişiler olduğunu işverenler de bilirler. Bu yüzden eğer referanslarınız, sosyal hayatta tanınmış ve etkili kişiler değil ise yazmanın bir yararı yoktur.
Özgeçmiş Formu İndirin

0 Yorum var:

Yorum Gönder